Black_K7

CRV/THB

เพิ่มขึ้น
BITKUB:CRVTHB   Curve DAO Token
CRV ถ้าไม่หลุด แนวรับ 109 มองขึ้น
แนวต้าน 112/115 หลุดสองแนวนี้ได้อาจขึ้นถึง 120
สามารถเข้าถือระยะยาวได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ