yuttapongtrader

CRSP อัพเทรนกำลังมา ยังไปได้อีกไกล

yuttapongtrader ที่อัปเดต:   
NASDAQ:CRSP   CRISPR Therapeutics AG
จุดนี้เป็นจุดโดนแล้วเด้ง มองว่าทางเทคนิคแล้ว ลงมาเทสทดสอบแล้วเด้งเรียบร้อย
แท่งต่อไปหากเกิดเป็นแท่งเขียวสวย มองว่าขึ้นไปเทสไฮเดิมได้
#หากทำ ATH น่าจะขึ้นได้อีกไกล เป้าหมายอย่างน้อย 30% up
ความคิดเห็น:
เข้าเพิ่มอีกไม้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ