yuttapongtrader

CRBP หุ้นน่าจะรีเทริน

NASDAQ:CRBP   Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc
CRBP หุ้นน่าจะรีเทริน
สำหรับผมหุ้นตัวนี้มองเป็นเทรินกลับตัวครับ
#ทำรูปแบบถ้วยและกำลังทำหู
เข้าถึงที่ตรงนี้ไม่เสียบเปรียบและหากขึ้นอาจจะไปได้ไกลกว่าเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ