SET:CPR   CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
ความชอบส่วนตัวชอบที่มันทำ celling ใครชอบเหมือนกันไหมเงื่อนไข 3 ข้อ
1 แท่งเทียนที่มันยืนเหนือ Ema
2 เส้น Dpo ดีดทะลุเหนือ 0
3 ขึ้นโซนสีน้ำเงินเหนือ 0
ตามด้นบนนระหว่างนี้จะมีย่อแรง 10-20 % แต่ก็สามรถดีดกลับขึ้นไปบวกได้เยอะเช่นกัน เป็นความชอบส่วนตัวไม่แนะนำแต่อย่างใด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ