SET:CPL   CPL GROUP PCL
06/06/2022 ติดตามไปด้วยกันว่าราคาย่อจบหรือยังหลังจากดีดขึ้นไป celling แท่งเขียว ตามอินดิเคเตอร์ยังมองว่าขึ้นได้อีก
เงื่อนไข 3 ข้อ
1 แท่งเทียนต้องยืนเหนือ Ema (ยืนได้แล้ว)
2 ต้องขึ้นโซนน้ำเงินเหนือ 0 (อยู่โซนน้ำเงินตัด 0 )
3 เส้น DPO ต้องตัดเหนือ 0 (ตัดขึ้นเหนือ 0แล้วเช่นกัน)
วิเคราะห์ส่วนบุคคลยังมองว่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจุด cutlose คือ เมื่อ เส้น Dpo ตัด 0ลงมา เป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนบุคคลไม่ได้ชักชวนแต่อย่างใด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ