tphlxykml

เก็บไว้ในความทรงจำ

SET:CPH   CASTLE PEAK HLDGS
ไม่มีใครรู้เลยตอนที่มันขึ้นวันแรกเกือบ30%แล้วย่อวันที่2แล้วขึ้นจนทะลุดวงจันทร์ตอนนี้มาคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวน่าเหลือเชื่อต่อไปจะจำเอาไว้ทบทวนไปเรื่อยๆๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ