nikeofsamothrace99

CPF อยู่ในความลังเล

การศึกษา
SET_DLY:CPF   CHAROEN POKPHAND FOODS
คาดการว่ายังอยู่ในช่วงขาลงกับเศรษฐกิจช่วงนี้ ด้วยพื้นฐานยังดียังมองบอกสามารถพลิกฟื้นได้ในอนาคต
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ