koban007

การฝึกวิเคราะห์ เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
ฝึกหาจุดเข้าซื้อ
เห็นอะไรในภาพนี้
ภาพรวมเป็นไซย์เวย์
ตีเส้นสูงสุดต่ำสุดแบบคร่าวๆไม่ต้องคิดเยอะ
ตีเส้นกึ่งกลางราคาไว้
ราคาติดเส้นกลางไม่ซื้อ
ราคาติดเส้นเหลืองค่อยซื้อจบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ