tradingwithtoptrader

CPALL 24-04-62

เพิ่มขึ้น
SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
CPALL อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และอยู่ในช่วงพักตัว โดยมีแนวรับ - แนวต้านตามกำหนด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ