Coach_Jay_Academy

ตัวอย่างการใช้งาน MACD

การศึกษา
SET:CPALL   CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตัวอย่างการใช้งาน MACD
เส้นสีน้ำเงิน ตัด เส้นสีส้ม (ตัดขึ้น) เป็น "จุดเข้าซื้อ" เพราะราคาหุ้นมีแนวโน้ม "ขึ้น"
เส้นสีน้ำเงิน ตัด เส้นสีส้ม (ตัดลง) เป็น "จุดขาย" เพราะราคาหุ้นมีแนวโน้ม "ลดลง"

ความแม่นยำ 60-70%
ไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวใด ทำนายผลได้แม่นยำ 100%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ