Arkarapol_Turtle_Trading

COTTO รอลุ้นบ่ายกลับตัวยืนเบรค

SET:COTTO   None
หลังจากที่พักฐานราคาลดต่ำค่อนข้างน้อยและช่วงสองวันนี้เห็นวอลุ่มที่พยายามดันราคาให้เบรคขึ้นไป เพื่อกลับไปยืน 2.8++ อีกครั้ง หลังจาก ขึ้นย่อ ขึ้นย่อ ตามลำดับและ MCD ใกล้ตัดขึ้นเหนือ 0 ซึ่งแสดงแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นไปต่อค่อนข้างชัดเจน รอดูติดตามกันต่อไปจร้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ