mtuser

ทดลองจด

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
BITKUB:COMPTHB   Compound
Tp​27655
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ความคิดเห็น:
จะถึง​28068 ไหม​ 😑 pivot
ความคิดเห็น:
ถึงแฮะ​😆 น่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ