O-Chin

รอจังหว้ะการซื้อเข้า

เพิ่มขึ้น
SET:COM7   COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
สังเกตที่ราคา 39 และ 40 .20 เป็นราคาที่น่าจับตามอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ