NutaponKo

มีการเบรคน่าสนใจ

SET:COM7   COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
หลุดแนวกด อาจไปต่อ
รอย่อสวยๆ ไม่หลุด 26.25
คัทเมื่อหลุด 25
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ