plant092

จีนเบรคกรอบสะสมในภาพรายเดือน

เพิ่มขึ้น
OANDA:CN50USD   China A50
หากไม่หลุดแถวๆ 15,000มี มีโอกาสขึ้นทดสอบ 17,300 และ 19,800

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ