SIAM_

CMC

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:CMC   CHAOPRAYA MAHANAKORN PCL
จุดเข้า 1.29
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
SL 1.15

TP 1.66
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 1.33 ยังไม่เบรค 1.43
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 1.52
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง:
ปิด 1.36
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ