SET:CMAN   CHEMEMAN PCL
แท่งเทียนยืนเหนือEmaได้แล้วเส้นchopzoneก็ทะลุโซนสีเขียวแล้วด้วยในส่วนของmacdก็ทะลุตัดเหนือ0ถือรันเทรนได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ