HumanGraphy

CL: กรอบของน้ำมัน

HumanGraphy ที่อัปเดต:   
NYMEX:CLV2020   Crude Oil Futures (Oct 2020)
CL: กรอบของน้ำมัน
ความคิดเห็น:
น้ำมัน ตกกรอบ ระวัง!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ