CHRUSDT
ส่วนตัว คิดว่าน่าจะจบ wave 5 ใน TF 1 Hแล้ว... กำลัง ทำ ขา ABC แต่ถ้าให้มั่นใจให้หลุด trandline ก่อนก็ได้ครับ ค่อยตาม
❤❤ ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับทุกคน ❤❤

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ