SET:CHG   CHULARAT HOSPITAL
ตัวนี้เข้ากี่รอบก็ไม่เคยได้เงิน ต้องคัททุกที
ตีกราฟไว้ แต่ไม่เคยเข้าตามแผนเลย
หวังว่าคราวนี้จะถูกบ้างน่ะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ