FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
CHFJPY >> มองว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ อาจมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 4H : BUY >> R:R = 1:6.8
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ