golinkfx

CHFJPY ราคาไม่ผ่าน TRENDLINE แนวโน้มกลับเป็นขาลง✌️

ลดลง
FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
CHFJPY ราคาขึ้นมาทดสอบที่เส้น Trendline H4 และ Trendline H1 เมื่อราคามาทดสอบได้เกิดแท่งเทียนที่มีปลายด้านบนสองแท่งแสดงให้เห็นว่าแนวนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักคือขาลง ประกอบกับ RSI เกิด OB

สรุป : เป็นจุดที่ดีที่จะ sell โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่แนวรับเก่าทั้ง 2 แนวครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ