OANDA:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
ในชาร์ท ...
SL ขึ้นกับ $Risk ของแต่ละคน
ความคิดเห็น: ราคากระชากขึ้น อาจปิดไปก่อนหรือ เลือ่น sl ไปสูง หรือ Hedge เพราะระยะยาวน่าจะลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ