ballmdr

ใครชอบเสี่ยง ณ จุดนี้มี Demand Zone เกิดขึ้นแล้ว

เพิ่มขึ้น
FX:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
เทรนด์ยังไม่ Reversal ชัดเจน แต่จุดนี้ราคาดี และมีการทำ Zone เกิดขึ้นแล้ว มีการยืนยันคอนเฟิมโซนนี้แล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ