FOREXCOM:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
เทรนขาลง
ตลาด nikei225 ยังเป็นขาขึ้น ส่งผลให้ jpy แข็งตัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ