HENMER

มือใหม่หัดวิเคราะห์

OANDA:CHFJPY   สวิสฟรังก์ / เยนญี่ปุ่น
วิเคราะห์คู่ CHFJPY
เกิด QM
- มีจุดเข้ามาเทส
ยืนยันด้วย mpl+fibo 78.8%
SL 300 จุด
TP 500 จุด/1000 จุด

#ไม่ได้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
วิเคราะห์ตามที่ศึกษาด้วยตนเอง
-ไม่มีแผน 100%
-ควรมี sl ทุกครั้ง.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ