SIAM_

CGH

เพิ่มขึ้น
SET:CGH   COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
จุดซื้อ 1.18

SL 1.05
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP#1 - 1.31

TP#2 - 1.48
ความคิดเห็น: จุดเข้าจริงที่ใช้เทรดในพอร์ตปัจจุบัน ของ kbank เก้บไว้ดูการกำไร ขาดทุน ขายหมู ต่างๆ ไว้เป็นความทรงจำ
ความคิดเห็น: ราคาปัจจุบัน 1.16
ความคิดเห็น: รอ volume 1.17
ความคิดเห็น: ราคาปัจจุบัน 1.12
ความคิดเห็น: ราคาปัจจุบัน 1.16
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ