FX2TRADE

Celo wave (3)

เพิ่มขึ้น
KUCOIN:CELOUSDT   Celo / Tether
เทียบอัตรา Risk : Reward
$Celo ดูเป็นเหรียญ ที่น่าสนใจไม่น้อย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ