SIAM_

CCP

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:CCP   CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO
จุดเข้า 0.70

SL: 0.60
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP#1 - 0.81

TP#2 - 0.96
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 0.66 รอวอลุ่ม
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ