SET:CBG   CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
น่าจะครบ 5 คลื่นแล้ว โดยคลื่น 5 ทำรูปแบบ Ending diagonal มี strong bearish divergence ตลอดทาง ถ้าหลุดแนวรับเมื่อไหร่น่าจะลงแรง
Plan:
1. Put DW
2. Short SSF
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ