NutaponKo

caz กำลังทดสอบต้าน

SET:CAZ   CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 96
1
หากผ่านแนวต้าน 2.36 แล้วยืนไม่หลุดเทรน น่าจะไปถึง 2.76 หากหลุด แนวก็คัททิ้ง