NutaponKo

caz กำลังทดสอบต้าน

SET:CAZ   CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
หากผ่านแนวต้าน 2.36 แล้วยืนไม่หลุดเทรน น่าจะไปถึง 2.76 หากหลุด แนวก็คัททิ้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ