FOREXCOM:CADJPY   ดอลลาร์แคนนาดา / เยนญี่ปุ่น
ภาพใหญ่เป็นขาลง ระวังแนวต้านใหญ่
หากเกิด priceaction ขาขึ้น สามารถเล่นได้
หากราคาไปแตะที่แนวต้านใหญ่แล้วลง เล่น sell เท่านั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ