theoris

Buy CADCHF

เพิ่มขึ้น
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
ทยอยเข้าซื้อ หรือ รอเบรค TL เขียวเพื่่อไปโซนถัดไป
ระยะนี้ อาจจะ sideway ไป หากเทรดช่วงนี้ก็เล่นสั้นๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ