NutaponKo

bwg มาพร้อมข่าว

SET:BWG   BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
แนวรับ 0.67 น่าเก็บเพราะกำลังจะมีหุ้น บ ลูกตัวใหม่เข้าตลาด ทำทรงจบเทรนขาลงที่ยาวนานมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ