NutaponKo

ลุ้นรับ 8 บาทให้อยู่

SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
กลายเป็นเทรนขาลง ลงมาเส้นรับสุดท้าย 8 บาท หากรับไม่อยู่ก็รีบคัท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ