Abdulmubean

สำหรับสัญญาณซื้อขาย หุ้น BTS ในเชิง Advance Technic

SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PCL
0/07/2565
สำหรับสัญญาณซื้อขาย หุ้น BTS ในเชิง Advance Technic ยังไม่มีสัญญาณ ปรากฏสำหรับการซื้อหรือการขาย
ที่แสดงถึงแนวโน้มหรือทิศทางใดๆ

ตัวประกอบของระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย
-ADX
-Support and Resistance
-Range Filter
-RMI
-EMA Scalping
-Jurik MA

สำหรับจุดตัดกำไรแต่ละออเดอร์ ทั้ง ฺBuy และ Sell
-Take Profit = 3% ของราคาหุ้นปัจจุบัน

สำหรับจุดตัดขาดทุนแต่ละออเดอร์ ทั้ง ฺBuy และ Sell
-Stop Loss = 10% ของราคาหุ้นปัจจุบัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ