Abdulmubean

สำหรับสัญญาณซื้อขาย หุ้น BTS (07/08/2565)

ลดลง
SET:BTS   BTS GROUP HOLDINGS PCL
สำหรับสัญญาณซื้อขาย วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565
หุ้น BTS ในเชิง Advance Technic มีสัญญาณ ปรากฏสำหรับการซื้อหรือการขาย
ที่แสดงถึงแนวโน้มหรือทิศทางใดๆ

สัญญาณ ขาย (ตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์) ที่ราคาเป้าหมาย 8.45 บาท

ตัวประกอบของระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย
-ADX
-Support and Resistance
-Range Filter
-RMI
-EMA Scalping
-Jurik MA

สำหรับจุดตัดกำไรแต่ละออเดอร์ ทั้ง ฺBuy และ Sell
-Take Profit = 4% ของราคาหุ้นปัจจุบัน

สำหรับจุดตัดขาดทุนแต่ละออเดอร์ ทั้ง ฺBuy และ Sell
-Stop Loss = 10% ของราคาหุ้นปัจจุบัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ