ZoomerXeus

BTC ลงไปโล้ด

ลดลง
ZoomerXeus ที่อัปเดต:   
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
จากทรงกราฟ Volume ขา Short ส่วนใหญ่ยังคงกดดันราคา แนะนำให้ Short ลงมาปิด Demand Zone แถวๆ 20500 แล้วพอจารณาเปิด Long ที่ Demand zone

*****บทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน*****
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ตอนนี้ราคาอยู่ Demand Zone แล้วนะครับ ควรพิจารณาการเก็บกำไรบ้างส่วน และกันกำไรได้แล้วนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ