Darthvader.muyong

BTC/USDT อาจมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นๆ ระดับ 2 พันจุด

เพิ่มขึ้น
Darthvader.muyong ที่อัปเดต:   
BITGET:BTCUSDT.P   BTCUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACT
อาจมีขึ้น ระดับ 2400 จุด แรงซื้อไม่เยอะมาก เกิด Pattern H&S ในแนวรับ TF D1
.
รอสัญญานชัดเจนที่ H&S ในแนว Bake-out
ออเดอร์ถูกยกเลิก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ