Kamolwech

Bitcoin เตรียมทำ Bull Run ถ้าอดีตกำลังจะทำซ้ำในอนาคตอันใกล้นี้

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ถ้าอดีตกำลังจะทำซ้ำในอนาคตอันใกล้นี้
Bitcoin ใกล้ทำ Bull Run รอบใหญ่อีกครั้ง 🚀🚀🚀


1. Bull Trap🦬😭
2. Bear Trap🐻😭
3. Bull Run รอบใหญ่🚀

ตอนนี้เราเพิ่งจบขั้นตอนที่ 2


กมลเวช เมืองศรี