KKTradeJournal

BTC 15 Min / how to entry

การศึกษา
KKTradeJournal ที่อัปเดต:   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
รอดูกราฟ ตอนเข้า POI ให้ take LQ ให้เสร็จก่อนค่อยเข้าสถานะ เป็นการดูกราฟจากคลื่นย่อยไม่ใช่ Major ดังนั้นอาจเข้าสถานะได้เป็นช่วงสั้นๆ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
วิธีเข้าสถานะเมื่อราคาเข้า POI ราคา BOS Low ลงมาแสดงว่าแรงซื้อน้อย หา POI เพื่อเข้าสถานะ sell แต่ POI แรกราคาไม่เกิด Choch รอดูเพื่อหาจุดเข้าใหม่ที่ Extreme POI ใช้ Single candle order block เป็น จุดเข้า เป้าหมาย TP แรก ที่ Low และ TP ถัดมาคือที่ POI buy (SCOB จะใช้ 2 สถานการณ์เท่านั้น 1.เวลาราคาเข้าโซน POI 2. ราคา BOS / Sweep High)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ