KKTradeJournal

BTC 4H_18/04/2024

ลดลง
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ถ้าราคายังไม่มีสัญญาณ Bulllish
POI buy ถัดไปอยู่ช่วง 50000-53000 รอราคาเข้าโซน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ