PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท BTC ที่นับไว้ 9 พ.ค.2565

ลดลง
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

วิเคราะห์ว่าว่าคลื่นซีลงมาเป็นอิมพาวเวฟแบบ 5Extension และในคลื่นย่อยของ x5 อาจจะเป็น 1 2 3 4 5 ได้ แล้วก็เป็นตามที่คาดการณ์ 😇😇😇

⭐⭐ เมื่อใช้กฏ Rule of Equality แนวรับคลื่น 5 ก็คือ 28,230.52 / 27,015.91 / 25,801.29 (ต่ำกว่านี้ก็จะเป็นรูปแบบอื่น)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ