PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท BTC ที่นับไว้ 5 มี.ค. 2565

ลดลง
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

ปรากฏว่าคลื่นซีลงมาเป็นอิมพาวเวฟแบบ 5Extension คลื่นห้าจะยาวได้ 100 - 161.8% ของคลื่น 1 ทำให้ไม่ได้เป็น Double Combination อย่างที่คาดการณ์ไว้แต่การลง

คิดว่าน่าจะลงแค่ 100% เพราะว่าคลื่น4 เป็น Triangle (Nuetral pattern ) แนวรับจะอยู่ที่ 34,816.91 / 33,180.76 TP 31,382.79

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ