koban007

ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเช่าซื้อให้แม่นยำและละเอียดมากขึ้น

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
กราฟวิ่งในกรอบ Side Way ของ W มานานมากแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่าน
แนวรับแนวต้านสำคัญได้เลย ไม่สามารถเลือกทางได้ Volume ซื้อขายในแต่
ละสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ3000จุด ควรซื้อขาย เก็บจุดไม่เกิน 1,000 จุด
โดยมีเงื่อนไขจุดเช่าซื้อจะต้องอยู่ใน Time Frame ที่เล็กลง
ใช้ h4 เป็นตัว หาแนวรับต้านสำคัญ และมองหาเงื่อนใน h1
เพื่อ กำหนดการออกออเดอร์ในเอ็ม 15
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ