Saruta_S

BTC/USDT

เพิ่มขึ้น
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
กราฟอยู่เหนืออิแนวรับ 40,000 $ Uptrend แต่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบ ต่างๆ ต้องดูสถานการณ์ เพื่อทำการ long แต่อาจจะทำการ short ระยะสั้น โดยใช้ TF 1H ล้อไปตาม bollinger band ได้อยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ