jaohamati

BTC - ในมุมมอง TF 4h

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
สร้างสมมุติฐาน
- ในภาพใหญ่ราคาวิ่งเป็น non-st. Large correction ซึ่งบ่งบอกถึงบริบทของการ "เก็บหุ้น" ซึ่งเมื่อปรับตัวจบ จะส่งผลให้คลื่นถัดไปวิ่งแรง

วิเคราะห์
1. ปัจจุบันอยู่ใน ขา c ของ Correction ชุดที่ 2 of non st. large x wave
2. ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะขา C คลื่นย่อยวิ่งเป็นรูปแบบ non-st. x wave และปรับตัวใน correction ชุดแรกจบไปแล้ว ปัจจุบันยังปรับตัวอยู่ใน ขา x เพื่อวิ่งขึ้นต่อใน correction ชุดที่ 2
3. เป้าหมาย ขา a ของ correction ชุดที่ 2 คือ 61.8% ของ correction แรกทั้งชุด (External)
หมายเหตุ : ในกรณีนี้จะผิดก็ต่อเมื่อ ขา x มีการ retrace มากกว่า 61.8% ของ correction ชุดแรก เนื่องจากเป็นกรณีการวิ่งขึ้นของ ขา C ใหญ่ ในรูปแบบ Trend
หากมีการ retrace มากกว่า 61.8% correction ชุดแรก อาจเป็นเพียง คลื่น a ย่อย ของ Correction Flat of Non-St. small x wave

ปล.ไม่ใช่แนะนำการลงทุนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น
"นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพยายามใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และสามารถตัดขาดทุนได้ทันที เมื่อคาดการณ์ผิดพลาด"
cr . ดม ดอนชัย