SkerWalky

BTC Moon's Signal 08/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"รอบใหม่ปรากฏแล้ว!!!

เพิ่มขึ้น
SkerWalky ที่อัปเดต:   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
สัญญานซื้อปรากฏเมื่อราคาเหนือ 43882.36 🔵
ควรตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่า 41804.88 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>BTC Moon's Signal 12/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 2!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 41804.88 เป็น 44331.1 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>BTC Moon's Signal 27/02/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 3!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่ จาก 44331.1 เป็น 50521.00 🟠
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>BTC Moon's Signal 04/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 4!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 50521.00 เป็น 56691.85 🟠

ติดตามระบบสัญญาณ Moon's Signal รูปแบบสัญญาณซื้อ/ขาย ล่วงหน้าได้ที่ moonssignal.xyz
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
>>>BTC Moon's Signal 14/03/2024 มีสัญญาณ"ซื้อ"ปรากฏอีกครั้งที่ 5!!!
อัปเดตจุดตัดขาดทุนใหม่จาก 56691.85 เป็น 67024.96 🟠
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน:
>>>BTC Moon's Signal 16/03/2023 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนแล้ว"ขาย"!!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ