leopowerba

TEST นับเวฟ BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
อาจะขึ้นไปทำ Strong B เร็วๆนี้
ลองนับเวฟดู ประมาณๆคร่าวๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ