Kamolwech

อีกวิธีในการหา BTC Bottom

INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์ / ดอลลาร์
ถ้าเราวิเคราะห์ใน Monthly Time Frame ของปี 2015 & 2018 จะเห็นได้ว่า :

"เมื่อ William Alligator เส้นเขียว Cross Down เส้นน้ำเงินเมื่อไหร่ นั่นคือเราได้ผ่านจุด Bottom มาเรียบร้อยแล้ว"

ท่านว่า Bottom ปี 2022 ใกล้จะถึงหรือยัง?

อดีต ไม่เท่ากับ อนาคต จึงไม่ได้การันตีว่าจะเกิดเหมือน 2 รอบที่แล้ว ยิ่งเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ช่วงภาวะถดถอย

อะไรที่ไม่เคยเกิด ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น BTC ไม่เคยย่อทะลุ ATH เดิม ก็ทำมาแล้ว

Bottom รอบนี้อาจลงลึกกว่าที่คิดก็ได้ มาคอยติดตามดูกันครับ

#ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

กมลเวช เมืองศรี